TOEIC

(TOEIC آماده سازی برای آزمون)

آزمون زبان انگلیسی ارتباطات بین المللی (TOEIC) برای زبان آموزانی  است که نیاز به مدرک TOEIC برای حرفه کاری خود دارند. با گذراندن این دوره مهارتهای  شنیداری، خواندن، نوشتن، و مهارت های گرامر خود را تقویت نمایید

این دوره از چهار بخش تشکیل شده است: درک شنیداری، خواندن، صحبت کردن، و نوشتن که منعکس کننده بخش واقعی آزمون می باشد.

تخصص اساتید ما آموزش دانش جویان برای کسب نمره قبولی  آزمون  و همچنین تقویت اعتماد به نفس و روش های رسیدن به موفقیت در کار است.

 برنامه کلاس های TOEIC

TOEIC (A) 6  کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50دقیقه 

  • 4 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان

TOEIC (B) 8 کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50 دقیقه 

  • 6 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان