TOEFL

(TOEFL آماده سازی برای آزمون)

آزمون  تافل (Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) ) که از مهمترین آزمون های زبان انگلیسی است برای زبان آموزانی که قصد مهاجرت، ادامه تحصیل و کار مخصوصا به کشورآمریکا رادارند. تحصیل در دوره تافل  کمک خواهد کرد که دانش آموزان مهارتهای مکالمه،  شنیداری، خواندن و درک مطلب، نوشتن و مهارت های دستور زبان خود را تقویت و به طور کلی برای آزمون TOEFL و کسب نمره  بالا آماده شوند.

این دوره از چهار بخش تشکیل شده است: درک شنیداری، خواندن، صحبت کردن، و نوشتن که منعکس کننده آزمون واقعی و اصلی می باشد.

تخصص اساتید ما اموزش دانش جویان برای کسب نمره قبولی  بالا درآزمون  تافل است.

برنامه کلاس های TOEFL 

TOEFL (A)
6  کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50دقیقه

  • 4 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان

TOEFL (B) 
8 کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50 دقیقه 

  • 6 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان