زبان انگلیسی عمومی

(دوره عمومی انگلیسی در فیلیپین)

همه مهارت های زبان انگلیسی؛ خواندن و درک مطلب، مکالمه، نگارش  و شنیداری را می توانید با شرکت در دوره های عمومی زبان انگلیسی تقویت کنید. دوره متنوع ما به زبان آموزان این فرصت را می دهد که مهارت های زبان انگلیسی خود را در محیطی سرگرم کننده و مجهز بهبود بخشید.

 برنامه های کلاس های زبان انگلیسی عمومی

زبان انگلیسی عمومی (A) 6  کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50دقیقه 

  • 4 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین 
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان

 دوره های انگلیسی بازرگانی (B) 8 کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50 دقیقه 

  • 6 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین 
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان