انگلیسی بازرگانی

(دوره تجاری انگلیسی در فیلیپین)

شرکت در دوره‌های انگلیسی بیزنس یا تجاری، به شما در یافتن فرصت‌های شغلی بهتر کمک می‌کند. این دوره‌ها شامل دوره‌های عمومی، فشرده و تخصصی است. تأکید Genius English بر مهارت‌های ارتباطی شماست که اعتماد به نفس و تسلط شما را در شرایط کاری و “زندگی واقعی” تضمین می‌کند.

 برنامه کلاس های انگلیسی بازرگانی

 دوره های انگلیسی بازرگانی (A) 6  کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50دقیقه 

  • 4 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان

 دوره های انگلیسی بازرگانی (B) 8 کلاس در روز، هر کلاس به مدت 50 دقیقه 

  • 6 کلاس خصوصی با اسانید از فیلیپین
  • 2 کلاس گروهی با اسانید از آمریکا و انگلستان