رفتن به دانشگاه؟

(بهترین مدرسه برای دانشجویان ESL)

راه را می شناسیم و در این راه با شما همراهیم ! 

آکادمی Genius English ارائه دهنده انحصاری GetSet در فیلیپین است. 

آکادمی انگلیسی Genius English کمک خواهد کرد که رویای تحصیل در دانشگاه در کشوری دیگر از طریق برنامه GetSet برآورده شود. 

شغل آینده شما: 

 • دکتر 
 • مهندس 
 • داروساز 
 • وکیل 
 • اقتصاددان 
 • بانکدار 
 • روانپزشک 
 • معلم 
 • جامعه شناس 
 • حسابدار 
 • دندانپزشک 
 • معمار
 • روزنامه نگار