کلاس های درس

(یادگیری زبان انگلیسی در فیلیپین)

کلیه کلاس‌های درس حاوی تهویه مطبوع و تمیز، روشن و بزرگ هستند، و محیط مناسبی برای آموزش و تحصیل هستند..